Jajaran semula dasar-dasar PKS

“MANFAATKAN Jadual Input-Output PKS untuk merancang pertumbuhan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)”. Itu adalah mesej utama yang disampaikan oleh Timbalan Menteri, Kementerian Pembangunan Usahawan, Datuk Wira Dr. Mohd Hatta Ramli …